Manusia Sebagai Makhluk Kekal Dan Berdaulat

Chapter 12